Probleemgerichte massage

Een probleem gerichte massage is, zoals de naam al zegt, gericht op een specifiek probleem.

In ons gesprek, voordat ik met de massage begin, zullen we bespreken wat onder andere uw probleem is, waar het probleem door is ontstaan en hoe lang u het probleem al hebt. Aan de hand van deze gegevens formuleren wij uw hulpvraag en stellen we een plan op hoe u het beste te helpen bent. Onderdeel van dit plan is de toe te passen massage-methode en de te verwachte aantal behandelingen die nodig zullen zijn om u te helpen. Na dit gesprek zullen we starten met de massage.

De massage bouwen we op in intensiteit. Uiteraard zal de mate van intensiteit ook afhangen van de hoeveelheid pijn die u heeft aan het te behandelen lichaamsdeel en aan de pijngrens van u. Wat bij de ene persoon als “aaien” wordt ervaren kan voor de ander al behoorlijk intensief zijn. Samen bepalen we welke intensiteit voor u goed te verdragen is. Het doel is om u af te helpen van uw probleem, het mag alleen niet zo zijn dat ik u een te intensieve of zelfs een te pijnlijke massage geef.

Problemen die goed met een massage te behandelen zijn problemen aan schouders en nek vaak veroorzaakt door verkeerd zitten. Een veel voorkomend probleem nu er steeds meer mensen thuis werken op een niet ideale werkplek. Wat verder ook goed te behandelen is zijn problemen aan de rug, bovenbeen en kuit. Deze laatste problemen zijn vaak het gevolg van overbelasting door sporten. Als deze problemen niet behandeld worden verergeren vaak uw klachten. Mijn advies is dan ook, loop er niet te lang mee door maar gun uzelf een massage om deze problemen te verlichten of zelfs te laten verdwijnen.

U zult zich misschien afvragen waarom u naar mij toe zou gaan en niet naar een fysiotherapeut. Ik snap deze vraag. Het grote verschil tussen de fysiotherapeut en een bezoek aan mij is de tijd die ik kan steken in het oplossen van uw probleem. De fysiotherapeut moet vaak in 20 of 25 minuten uw verhaal aanhoren, het probleem analyseren, u behandelen en de administratie bijhouden. Zeker voor de eerste massage zou ik u een afspraak van minimaal een uur bij mij adviseren. Zo kunnen we uw probleem bespreken en blijft er voldoende tijd over om ook echt te starten met het behandelen.

Dus loop niet te lang door met uw probleem, maar maak snel een afspraak om zo snel mogelijk uw probleem aan te pakken.