Algemene voorwaarden De Welzijnsmasseur

–         Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage met ons maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

–         Voor een eerste massage/behandeling zullen er kort een aantal vragen gesteld worden ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.

–         Voor de eerste behandeling of indien de laatste behandeling meer dan 6 maanden geleden is, wordt er een intakeformulier verstuurd of ingevuld voor de behandeling. Indien u ons niet, of niet volledig, informeert over ziektes, blessures en dergelijke zijn wij op geen enkele manier aansprakelijkheid voor lichamelijke, geestelijke of anderszins ontstane schade .

–         Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.

–         Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

–         Indien u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere deskundige, of gebruik u medicijnen, raadpleeg dan eerst deze deskundige of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

–         De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

–         Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

–         De welzijnsmasseur aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door de gegeven massage, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de masseur.

–         De welzijnsmasseur kan te allen tijde (verdere) behandeling staken indien naar het oordeel van de masseur dit geboden is bijvoorbeeld wegens medische symptomen of redenen, zoals (bij wijze van voorbeeld): Hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten [griep], koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw huisarts of specialist.

–         Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Tussen 48 uur en 24 uur voor de afspraak geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Bij een nieuwe massage afspraak na annulering tussen de 48 en 24 uur, zal er een eenmalige korting worden verleend met een maximum van 50% van de geannuleerde massage met een maximum van 50% van de nieuwe behandeling. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. De annulering dient telefonisch of per mail te zijn gedaan.

–         U kunt van ons verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dit ook van de klant. Dit betekent dat de klant zelf zorg draagt voor het meenemen van een handdoek en een badlaken.

–         Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

–         Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

–         Betaling geschiedt direct na de massage.

–         Massage-rittenkaarten zijn niet persoonsgebonden.

–         Massage-rittenkaarten zijn 1 jaar geldig.

 

 Privacyverklaring

De welzijnsmasseur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–         Voor- en achternaam

–         Adresgegevens

–         Geboortedatum

–         Geslacht

–         Telefoonnummer

–         E-mailadres

–         Gezondheidsgegevens    

De welzijnsmasseur verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens geeft u toestemming door het verstrekken van de gegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

De welzijnsmasseur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–         U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

–         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

–         Het afhandelen van uw betaling.

–         Verzenden van onze nieuwsbrief.

–         Inboeken van uw online afspraken.

–         Eventueel doorverwijzen naar een andere specialist.

De welzijnsmasseur zal uw persoonsgegevens op verzoek van u binnen 1 week verwijderen.

De welzijnsmasseur deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De welzijnsmasseur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.